Aa?a e?oa?
E?oae ?145
Учбовий процес: недільна природнича школа - математика
Персональна сторінка Лятамбура Костянтина Миколайовича
ЛПНШ-2015
Літня природничо -  інтелектуальна школа "Лоск"
A?o?a iiaei


E?oae o CI?

„Недільна школа для 5-6 класів: цікава математика

Загальновідомо, що до 7-го класу шкільна математика знайомить учнів з основними, фундаментальними математичними поняттями(цілі числа, дроби, від’ємні числа, рівняння тощо) та правилами дій з цими поняттями  (дії з числами, розкриття дужок, перетворення виразів, розв’язування найпростіших рівнянь), тобто навчання до 7-го класу носить алгоритмічний характер.

Безумовно, це не просто потрібно, а необхідно, але, на жаль, трапляється, що за всім вищезгаданим недостатньо уваги та часу приділяється розвитку логіки дитини, її фантазії, вмінню в своїх міркуваннях відходити від загально прийнятих шляхів.

Саме виправлення цієї ситуації і є одним з найголовніших завдань курсу.

На заняттях «цікавої математики» в нашій недільній школі діти розв'язують задачі (на логіку, фантазію, застосування потужних математичних методів, адаптованих для відповідного віку), частина з яких обговорюється протягом заняття, а решта – залишається додому для самостійного осмислення та дослідження.
Недільна школа: математика
Час від часу учням пропонується придумати свої задачі та запропонувати їх своїм товаришам.

Все це дозволяє  розвинути у дітей зацікавленість математикою, показати її багатогранність, виходячи за межі програми 5-6 класу.

                                                                  викладач математики пнл №145
Басов Дмитро Сергійович